about Kathalijne Hes

A short introduction

Born 5 september 1970 in Rotterdam.

Afgestudeerd 1998 aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht, Illustratie.Vanuit het adagium Non Puto Facio [lat. niet denken maar doen] begint Kathalijneaan haar werk. De staat van zijn is haar vertrekpunt. Het is een niet vooropgezet plan dat associaties en sferen oproept die kunnen resulteren in spontane vondsten die hun oorsprong vinden in de beleveniswereld van de kunstenaar. Net als het afbladderen van een oude muur: de schoonheid ontstaat doordat het verval haar werk doet. Het verval is een natuurlijk proces, zonder vaste regels en vormen. Die toevalligheid die ontstaat vanuit ‘niet denken maar doen’, vormt de basis van Kathalijns werkwijze. 

Iets onverwachts of abnormaals vinden of waarnemen, valt niet te plannen. Maar je kunt wel, áls het zich voordoet, de kans aangrijpen om zo’n ontdekking op een kunstzinnige manier te benutten. Het krijgen van een spontaan idee kan uiteraard niet worden geprogrammeerd, maar creativiteit begint immers daar, waar het georganiseerde ophoudt… 

Close Menu